XIUREN秀人网NO104650P九尾Ivy秀人网

XIUREN秀人网NO104650P九尾Ivy秀人网

阳气不充则加鹿茸、河车。发明仙茅性热,补三焦命门之药,惟阳衰精冷、下元痿弱,老人失溺,无子,男子禀赋素虚者宜之;若体壮相火炽盛者服之,反能动火为害叵测。

解时气则以葱豉汤下。地黄禁铁,磁为铁之母,安得不忌。

《别录》言天地至神之物,能化七十二种石。发明木贼与麻黄同形同性,故能发汗解肌,升散火郁风湿,专主眼目风热暴翳止泪,取发散肝肺风邪也。

《本经》主消渴阴痿不足诸病,功专温肺无疑。《本经》言,蓬者,即实也。

待汞不见星取出,细研盛入水火鼎内,盐泥固济,下以自然火升之,干水十二盏为度,取出,如针纹者成矣。反乌头。

甘苦平微寒,无毒。产后下焦虚寒,瘀血不行,小腹结痛者加用之。

Leave a Reply